Правила спілкування з людьми


Кожна людина постійно перебуває у контакті з оточуючими. Для того щоб спілкування між людьми було взаємно ввічливе і чемне, слід дотримуватися певних правил, які допоможуть уникнути міжособистісного конфлікту, а їх негласне дотримання залишить після бесіди приємне враження.

У кожної нової групи або компанії необхідно застосовувати свої певні правила, нерідко необхідний індивідуальний підхід до людини. Спілкування вдома з рідними сильно відрізняється від манери людини говорити на роботі або в дружній компанії.

Що таке мовленнєва етика та етикет?

Мовленнєва етика – звід правил для пристойного мовної поведінки, заснований на моральних та історико-культурних традиціях. Головним принципом мовленнєвого етикету є паритетність – рівність всіх сторін при спілкуванні.

У поняття мовної етикет входить сума всіх норм спілкування. Ці правила ніхто не оформляв в єдиний збірник, однак їх варто дотримуватися будь-якій освіченій і вихованій людині.

Найчастіше дотримується етикет для того, щоб сподобатися іншим людям і виглядати краще в їх очах.

Сутність різниці між етикою й етикету полягає в тому, що етика формується в сфері мислення, яка недоступна для зовнішнього спостереження. Етикет ж проявляється тільки у зовнішньому середовищі. Етикет відображає психолого-соціальну сторону особистості, в той час як етика – етичну і мотиваційну.

Етика і етикет видно у вчинках і при комунікації. Однак етика буде проявлятися в самооцінці і критерії оцінки, процеси і результати не завжди будуть відкриті людям. Етикет доступний для спостереження. Іноді людина дотримується правил етикету автоматично, не замислюючись про своє дію, рідше це робиться навмисно і «на публіку».

Етичні норми і принципи

Етичні норми і принципи, закладені в людині, складають основу моральності кожної особистості. Часто їх представляють як совість. Дані нормативи і людські якості неочевидні. Кожна оцінка вчинків інших людей суб'єктивна. Характер оцінок залежить від особливостей кожного індивідуума.

Етичні норми укладені в спеціальних мовних формулах, які в різних ситуаціях здатні розкрити справжні наміри людини. Вітання завжди задає тон розмови. Враховуючи соціальний статус кожного співрозмовника, вибирається один з двох варіантів звернення один до одного: ТИ-спілкування або ВИ-спілкування.

Для встановлення контакту та підтримання розмови слід постійно звертатися до людини по імені, імені по батькові або з урахуванням його службового положення, залежить від рангу і взаємовідносин між вами.

Звернення допомагають співрозмовникові зрозуміти ваше відношення до нього, від цього і йому простіше збудувати порядок розмови з вами.

Варто звертати увагу на культурні та історичні традиції при вітанні і спілкуванні з незнайомими людьми. Раніше до людини могли звернутися так: громадянин, громадянка, чоловік, жінка. В нинішніх соціальних умовах ведеться вироблення універсального привітання як чоловікові, так і жінці.

При зверненні до близьким людям чи дітям можуть застосовуватися слова зі зменшувально-пестливими суфіксами або веселі перифрази замість звернення як такого. Часто це використовується при емоційної бесіді.

У кожній мові і кожній культурі існує набір етикетних формул. Вони допомагають виразити ваші наміри. Наприклад, прохання про прощення використовуються такі слова, як «прости (ті)» і «вибач (те)».

У проханні краще всього використовувати непрямі висловлювання, які зменшать в очах співрозмовника особисту зацікавленість в дії і дадуть право вибору. Прикладами таких конструкцій служать фрази: «Не могли б ви... /Не підкажете ви...?»

Формули привітань набагато простіше. Вони виглядають таким чином: звернення, привід, потім побажання.

Намагайтеся говорити від душі, не читайте рядки з магазинної листівки – це образливо для того, хто приймає привітання.

Деякі мовні етикетні моделі можуть бути пов'язані не тільки з канонами, але й з правилами сучасного життя або з засадами певної групи осіб. У такому разі ці форми можна вважати за ритуали окремої групи.

Небажання образити, зачепити почуття людини, викликати дискомфорт веде до застосування евфемізмів. Евфемізм – нейтральна за змістом фраза, яка не несе емоційного навантаження. Пом'якшуючими прийомами спілкування є алюзії і натяки. У традиціях російського мовного етикету не прийнято говорити про присутніх поруч людей в третій особі. Даний прийом дозволяє всім перебувати в загальному інформаційному просторі і всім бути залученими в розмовну ситуацію.

Ввічливе поведінка має на увазі, що ви будете вислуховувати мова співрозмовника від початку і до кінця. Це показує вашу повагу до нього. Перебивають частіше чоловіки – такий висновок вчених-психологів, жінки більш коректні за зверненням до співрозмовника. Перебивання – ознака втрати зацікавленості у веденні розмови.

Види

Спілкування можна розділити на два виду:

 • вербальне;
 • невербальне.

Вербальне спілкування здійснюється за допомогою слів, його можна розділити на письмову і усну. В будь-якому вигляді вербального спілкування використовується мова. Мова розуміється як система знаків і способів їх з'єднання в одне слово, слідом в одне речення або думка. Будь-яка мова неоднорідний, його можна розділити на літературну і нелітературну. Літературна форма мови є зразком з усталеними нормами та правилами.

Основою вербального спілкування є мовні ситуації. Їх можна розділити на:

 • говоріння – застосування мови для передачі інформації;
 • слухання – сприйняття інформації зрозумілою мовою;
 • лист – перенесення мови в письмовий вигляд;
 • читання – відтворення тексту на знайомому мовою з паперового носія.

Невербальне спілкування складніше для сприйняття, але, пізнавши його основи, можна краще зрозуміти співрозмовника, побачити його справжні ставлення і почуття. Якщо розглядати засоби невербального спілкування, то до нього можна віднести будь-які зовнішні прояви емоцій при розмові.

Жести – рухи руками і головою. Такий метод передачі інформації між людьми найдавнішим з усіх існуючих. В сучасних реаліях намагаються створити загальноприйнятий словник жестів, проте в кожній країні жести мають різний історичний зміст. Тому при спілкуванні краще заздалегідь дізнатися про значення улюблених вами жестів.

Міміка – рух м'язів особи. Основну інформацію для співрозмовника при спілкуванні несуть губи і брови. Окремо варто розглянути контакт очима як частина міміки. Візуальні контакти теж несуть певне смислове навантаження:

 • Діловий погляд – в даному випадку ви дивіться в лоб партнеру, це допомагає створити більш серйозну атмосферу.
 • Соціальний погляд спрямований в трикутник між очима і ротом. Це допомагає розрядити обстановку і зробити її більш дружній.
 • Інтимний погляд найчастіше спрямований на шию або груди. Якщо такий погляд взаємний, це говорить про високу зацікавленість один до одного.
 • Погляд скоса найчастіше розглядається як знак ворожнечі або зневаги.

Пантоміміка – це рухи всього тіла. Сюди можна віднести поставу, позу і ходу.

При спілкуванні в ходьбі всім співрозмовникам слід застосовувати однаковий темп ходьби, бажано однакову ходу.

Основні правила спілкування

Серед величезної кількості правил, які регулюють спілкування між людьми, необхідно виділити кілька найбільш важливих, до того ж універсальних. Перше, що необхідно зробити, – налагодити зоровий контакт зі співрозмовником.

При спілкуванні слід часто відволікатися саме на очі партнера. Інакше може з'явитися відчуття, що в розмові співрозмовник не потрібен, а важливіше будь-які інші справи.

Намагаючись встановити зоровий контакт, не варто занадто сильно старатися. Намагайтеся не виявлятися занадто близько до співрозмовника. Більшість подумають, що ви порушуєте його особистий простір, це часто призводить до розладу в розмові. Оптимальною відстанню вважається один метр.

Необхідно знати, що людину доречніше називати по імені. Коли в коректній формі ви назвете співрозмовника по імені, в його очах ви будете дуже ввічливою людиною, ваші прохання буде важче відмовити. Але часте згадування імені, особливо в одній формі, набридає. Варто дізнатися, як до співрозмовника краще всього звертатися, щоб не викликати у нього дискомфорт.

Постійно спостерігайте за настроєм партнера – це робить сильний вплив на ведення розмови. При хорошому або середньому настрої найкраще зайвий раз посміхнутися, а при поганому – ненав'язливо дізнатися причини. Кожній людині приємно усвідомлювати, що його проблемами хтось цікавиться. Але при цьому не варто намагатися «прочитати» думки – це здатне відвернути від вас співрозмовника. Найкраще дочекатися моменту, коли вам розкажуть про життєві проблеми та негаразди.

При спілкуванні необхідно постійно чути співрозмовника. Кожен може почати давати якісь поради, не почувши думку співрозмовника з цього питання. Така позиція може поставити під сумнів щирість ваших слів і порад.

Необхідно слухати свого співрозмовника, повністю вникнути в його ситуацію, усвідомити його бажання і можливості. Це дозволить вам простіше один з одним спілкуватися.

Як правильно розмовляти?

Щодня ми заводимо розмови з різними людьми. Крім обов'язкових правил існують ситуативні, які необхідно застосовувати тільки при спілкуванні з певним колом осіб.

При спілкуванні з друзями або в побуті багато хто вважає, що рамок немає. Часті гострі жарти, використання прізвиськ» при інших людях, розмова на підвищених тонах – це не зміцнює дружні зв'язки, а швидше навпаки.

Завжди при спілкуванні з близькими людьми необхідно проявляти повагу – воно завжди в пошані, яке б суспільство вас оточувало.

При спілкуванні з дітьми необхідно пам'ятати, що діти не будуть робити те, що ви їм скажете. Діти, швидше за все, будуть проектувати вашу поведінку на оточуючих або ж на вас, будуть спілкуватися з людьми і дорослими також як і ви. Не можна тиснути на дітей тільки власною фізичною силою, адже пізніше діти, старші і молодші, застосують цей прийом на вас. Необхідно завжди знаходити спільну мову з ними і виходити з будь-яких ситуацій так, щоб всі були задоволені. Слід приділити особливу увагу спілкуванню дитини з однолітками.

При спілкуванні в діловому середовищі необхідно запам'ятати, що «стислість – сестра таланту». Завжди слід висловлювати свої думки коротко, але ємко, без води і зайвої інформації. Необхідно постійно вислуховувати колег по роботі, враховувати їх думки при вирішенні різних питань. Слід тримати на високому рівні культуру не лише мови, але й листи.

У соцмережах можна побачити багато аспектів особистого і навіть інтимного життя багатьох користувачів. Етикет рекомендує не робити цього. Не варто виставляти все своє життя напоказ. В соціальних мережах не варто відповідати «тролів» на їх недоречні, часто образливі повідомлення та коментарі. Етикет не вітає часте використання скорочень у повідомленнях.

При спілкуванні по телефону варто завжди проявляти ввічливість. Навіть, якщо вам подзвонив незнайомий чоловік, постарайтеся дізнатися мета його дзвінка. Необхідно пам'ятати, що відповідати на дзвінок швидко – оперативність сподобається будь-якій людині. Існує ряд правил розмов по телефону:

 1. Не рекомендується телефонувати до 9 годин ранку і після 9 години вечора.
 2. Розмова повинна починатися з фрази вітання.
 3. Завжди представляйтесь по імені, особливо, якщо телефонуйте незнайомої або малознайомої людини.
 4. Необхідно дізнатися, чи зручно вашому співрозмовнику вести розмову.
 5. Спілкування по телефону не повинно тривати дуже довго.
 6. Вести розмову необхідно доброзичливим тоном.
 7. Думки необхідно висловлювати стисло.
 8. Закінчувати розмову необхідно тільки після того, як переконаєтеся, що ваш співрозмовник сказав і дізнався все необхідне.

При спілкуванні з інвалідами необхідно проявити толерантність і терпіння. Слід спілкуватися з ними на рівних, незважаючи на їх захворювання. Їх сфера спілкування повинна бути такою ж великою, як і у всіх, адже зараз процес інклюзії йде повним ходом.

Культура ефективного спілкування

Культура спілкування завжди закладається в дитинстві батьками, друзями, шкільним оточенням. Часто ті моделі спілкування, які використовувалися в дитинстві, можуть бути неефективні при спілкуванні в дорослому стані. Для того щоб спілкування було ефективним, необхідно дотримуватися деяких правил:

 • Необхідно встановити контакт із співрозмовником. Без нього спілкування може повністю втратити сенс.
 • Необхідно дотримуватися однакового темпу мовлення.
 • Бажано зайняти аналогічне положення тіла.
 • Не варто говорити багато і красномовно. Краще всього, щоб мова володіла конкретикою.
 • Постійно звертати увагу на невербальні інструменти спілкування.
 • При закінченні розмови найкраще зробити якийсь висновок, чи правильно співрозмовники зрозуміли думки і слова один одного.

В сучасному світі необхідно знати правила ведення безконфліктного діалогу з людьми в різних ситуаціях, вміти налагодити контакт з людьми будь-якого соціального статусу. Кожен поважаючий себе людина повинна засвоїти культуру ефективного спілкування. Можливе написання особистої пам'ятки з усіма правилами спілкування з людьми.

Правила етикету повинні знати ті, хто прагне бути успішним людиною незалежно від статі, раси, соціального статусу та віку.

Про те, як навчитися правильно спілкуватися з людьми, дивіться у наступному відео.


Коментарі

Схожі статті


Основні правила службової етики

Основні правила службової етики

Більшість сучасних компаній досить серйозно стежать за своїм іміджем. Влаштовуючись на роботу в

Культура поведінки: важливі правила і етикет у суспільстві

Культура поведінки: важливі правила і етикет у суспільстві

Те, як людина веде себе в суспільстві, як він взаємодіє зі знайомими і незнайомими людьми, говорить

Правила мережевого етикету: норми поведінки

Правила мережевого етикету: норми поведінки

Люди дотримувалися правил етикету задовго до появи комп'ютерів. Норми поведінки допомагають