Стилі ділового спілкування


Ділове спілкування являє собою вид взаємодії між людьми з приводу професійної діяльності. У ділового спілкування завжди є певна мета, яку співрозмовники намагаються досягти в ході розмови. Крім того, у ході такого спілкування відбувається обмін інформацією, знаннями, досвідом.

Прикладами ділового спілкування можуть служити відносини між колегами, керівником і підлеглими, партнерами, конкурентами, керівником організації та представниками контролюючих органів, керуючим і власником компанії. Причому будь-ділове спілкування має певну стильову забарвлення, яка визначає вибір способів і методів комунікації для досягнення мети розмови.

Що це таке?

Стилі ділового спілкування – це певні стійкі набори способів спілкування або дій, які спрямовані на отримання результату. Стиль ділового спілкування являє собою свого роду маску або вироблену модель поведінки, завдяки якій учасник комунікації не тільки намагається досягти намічених цілей, але і підкріпити уявлення про себе як про гарного керівника або висококласного фахівця.

Це своєрідний ритуал, правила якого всім учасникам відомі заздалегідь. Цих установок необхідно дотримуватися.

Фактори, що впливають на формування стилю:

 • особистісні особливості;
 • навички володіння технікою ділової комунікації;
 • конкретна ситуація спілкування (спілкування з колегами, керівником, підлеглим, партнерами).

Класифікація стилів

Розглянемо коротко основні типології стилів ділового спілкування.

Класифікація К. Левіна

Типологія була створена на основі досліджень і експериментів, що проводяться в 30-ті роки ХХ століття психологом Куртом Левіним і його учнями, спрямованих на виявлення стилів управління. Відповідно до даної типології виділяють три стилю ділових комунікацій.

Авторитарний

Основна характеристика цього стилю – це одноосібне прийняття рішень одним учасником комунікацій. При цьому ці рішення стосуються не тільки питань діяльності даного суб'єкта, але і спільної з іншими учасниками діяльності. При такому типі комунікативної взаємодії один учасник виступає суб'єктом взаємодії (визначає цілі комунікації і самостійно прогнозує її результати), а інший – об'єктом (на нього подається авторитарний вплив).

Цей стиль відрізняє автократическое спілкування, коли всі дії диктуються тільки однією людиною, інші сторони не беруть участі в обговоренні навіть стосуються їх самих питань, ініціатива не заохочується. Реалізується авторитарний стиль шляхом диктату і постійного контролю. При прояві з боку об'єктів впливу незгоди виникають тривалі конфлікти.

Прихильники цього стилю пригнічують в інших людях прояв ініціативи, творчого підходу, самостійності. Інших людей вони оцінюють лише на основі свого власного суб'єктивного думки.

Демократичний

Цей тип міжособистісної ділової комунікації передбачає орієнтацію суб'єкта комунікації на партнера по спілкуванню. Характерні особливості стилю – прагнення до порозуміння, прийняття партнера, спільне обговорення проблем і знаходження шляхів їх вирішення, довіра, стимулювання ініціативи і творчості, створення сприятливих умов для самореалізації. Основні методи впливу на партнера в такій взаємодії – прохання, мотивація до виконання завдання, рекомендація.

Люди, що реалізують демократичний стиль ділового спілкування, зазвичай відчувають задоволення від своєї професійної діяльності, позитивно налаштовані до партнерів, адекватно їх оцінюють і прагнуть зрозуміти їх мети, мають здатність передбачати результати взаємодії.

Ліберальний

Ліберальний стиль спілкування займає проміжне положення між двома попередніми. Суб'єкт комунікації в цьому випадку гранично мінімально включається в діалоги та спільну діяльність з іншими учасниками, але тільки для того, щоб перекласти відповідальність з себе на інших людей. Він спілкується досить формально, не намагаючись розібратися в суті питання. Основа цього стилю невтручання, обумовлене відсутністю інтересу до загальних проблем.

Люди, що реалізують даний стиль ділового спілкування, постійно коливаються, виявляють нерішучість, намагаються перекласти прийняття рішення на інших. Нечіткість цілей, відсутність контролю, пасивність і незацікавленість роблять ділове спілкування при такому стилі некерованим.

Соціально-психологічний клімат у колективі при реалізації такого патерну спілкування, найімовірніше, буде нестійким з періодично виникаючими латентними чи наявними конфліктами.

Класифікація стилів С. Братченко

 • Авторитарний – суб'єкт ділового спілкування прагне до постійного домінування, придушення партнерів. Цьому стилю властиві: відсутність прагнення до розуміння партнерів, «комунікативне напад», відсутність поваги до чужої думки, вимога згоди від інших учасників, стереотипізація спілкування.
 • Діалогічний стиль передбачає комунікацію на рівних, в основі якої лежить довіра, взаєморозуміння і взаємоповага, відкритість і співпраця, емоційний прояв і самовираження всіх учасників спілкування.
 • Альтероцентричный. Він орієнтований на планомірну концентрацію уваги суб'єктом інших учасників ділової взаємодії, принесення в жертву власних інтересів заради задоволення прагнень партнерів.
 • Маніпулятивний передбачає використання партнерів по комунікації для отримання власної вигоди, тобто інші учасники комунікації виступають лише як засоби досягнення цілей суб'єкта ділових відносин. При такому стилі ділової комунікації бажання зрозуміти партнера може мати під собою конкретну мету – отримати інформацію про його наміри і використовувати її в своїх інтересах.
 • Конформный стиль передбачає орієнтованість суб'єкта спілкування на наслідування, підпорядкування, підлаштування під партнера, небажання бути понятим.
 • Індиферентний стиль – це практичний повна відмова від ділового продуктивного і різнопланового спілкування і спроба замінити його швидким вирішенням тільки ділових проблем.

Класифікація за Л. Петровської

Якщо дві попередні класифікації в якості орієнтира використовували індивідуально-психологічні особливості суб'єкта спілкування, то у Л. Петровської основним фактором, детермінуючим типи стилів, виступає сама ситуація спілкування. За цією класифікацією існують такі стилі ділових комунікацій.

 • Ритуальний стиль, в основі якого лежить загальна міжгрупова комунікація. Завдання партнерів такої комунікації – це задоволення потреби в приналежності до якої-небудь групи, сфері відносин, підтримання соціальних зв'язків. При такому стилі взаємодії партнер виступає як необхідний елемент для виконання ритуалу, причому його проблеми, інтереси та особистісні особливості не враховуються. Ритуальне спілкування найбільше поширене в організаціях зі стабільним колективом, члени якого знають один одного вже давно.

Зустрічаючись на роботі, вони кожен день обговорюють одні і ті ж проблеми. Іноді навіть можна прогнозувати, хто і що скаже в наступний момент. І такий стан справ цілком влаштовує всіх, і багато хто в кінці трудового дня відчувають почуття задоволення від того, що вони є членами певної команди.

 • Маніпулятивний жанр спілкування передбачає використання партнерами один одного в якості способу вирішення певних завдань. Партнери при цьому намагаються продемонструвати один одному переваги і привабливість своїх цілей, щоб партнер допоміг йому їх досягти. Переможцем в такій взаємодії виходить той, хто краще володіє мистецтвом маніпулювання. Маніпулятивний стиль не завжди є поганим. Саме таким способом вирішуються багато завдань.
 • Гуманістичний стиль комунікації ґрунтується на здатності партнерів до розуміння, співчуття, співпереживання і умінні поставити себе на місце партнера. Таке спілкування не ставить перед собою ділових цілей і випливає з конкретної ситуації. Воно є допоміжним у вирішенні професійних завдань, допомагає встановлювати контакти та налагоджувати стосунки.

Це найбільш людяний тип комунікації з усіх розглянутих, заснований на обопільному навіюванні – учасники взаємодії намагаються донести один до одного, що між ними має бути довіра. Але такий стиль взаємодії буває недоречним, якщо він використовується в чистому вигляді.

Крім розглянутих класифікацій стилів офіційно-ділового спілкування існують і інші типології: С. Шеїна, Ст. Латинова, Ст. Кан-Каліка.

5 важливих правил ділового спілкування ви дізнаєтесь із наступного відео.


Коментарі

Схожі статті


Етикет і культура поведінки ділової людини

Етикет і культура поведінки ділової людини

Культура поведінки і спілкування – це найважливіша складова ділових відносин. Етикет ділової людини

Психологія ділового спілкування

Психологія ділового спілкування

Сьогодні у ділових людей є багато способів спілкування з клієнтами, колегами та іншими

Основні правила службової етики

Основні правила службової етики

Більшість сучасних компаній досить серйозно стежать за своїм іміджем. Влаштовуючись на роботу в

Основні принципи і правила ділового етикету

Основні принципи і правила ділового етикету

Якщо ви хочете чудово виглядати в діловому середовищі, то вам необхідно знати основні правила і

Правила ведення бесіди

Правила ведення бесіди

Ведення діалогу – це справжнє мистецтво, якому необхідно навчитися. Так було в усі попередні часи,

Як навчитися спілкуватися з людьми?

Як навчитися спілкуватися з людьми?

З появою людства виникла величезна потреба в спілкуванні. Навіть в давнину без нього було неможливо